Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

wonderwall
18:09
8540 8894 600
Reposted frommiischa miischa via12czerwca 12czerwca
wonderwall
17:56
2839 1a8b
Reposted fromkarahippie karahippie via12czerwca 12czerwca
wonderwall
17:54
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viahereyes hereyes
wonderwall
17:53
2471 1bb6 600
Reposted fromFluffyou Fluffyou viahereyes hereyes
wonderwall
17:53
Reposted frombluuu bluuu viaToshi Toshi

December 04 2019

wonderwall
17:47
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
17:47
2879 2e06
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca

December 01 2019

wonderwall
21:55
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou vialonelypassenger lonelypassenger
wonderwall
21:52
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viaToshi Toshi
wonderwall
21:52
1237 f3c6
Reposted frommerkaba merkaba viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
21:51
7020 5dfa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:50
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:47
2961 eea7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
21:41
7785 0349
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:39
2816 77a0 600
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaToshi Toshi

November 12 2019

wonderwall
19:57
8583 bbd4 600
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee via12czerwca 12czerwca
19:56
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaToshi Toshi
wonderwall
19:55
3384 4b84
Reposted fromcynamonn cynamonn viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:54
0821 6c81 600
Reposted fromnyaako nyaako viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:47
0821 6c81 600
Reposted fromnyaako nyaako viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl