Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

wonderwall
22:37
0090 5d5e
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaToshi Toshi
wonderwall
22:36
5632 8b43
wonderwall
22:36
wonderwall
22:35
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
wonderwall
22:35
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viahereyes hereyes
wonderwall
22:34
1634 1676 600
Reposted fromzupabananowa zupabananowa via12czerwca 12czerwca
wonderwall
22:34
6570 2f89
"Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
wonderwall
22:34
wonderwall
22:32
wonderwall
22:32
0254 8fad 600
Michał Matejczuk - "Świeżo malowane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
22:31
1264 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialiliowadusza liliowadusza
wonderwall
21:49
(...)zrozumienie znaczyć będzie więcej niż namiętność .
— Stefan Zweig – Balzac. Biografia
Reposted fromWhiltierna Whiltierna via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:49
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:48
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:48
3854 fe00 600
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:48
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:48
0804 959a
Reposted fromxawery xawery via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:47
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi
Reposted fromlovvie lovvie via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:47
4068 4f43 600
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:46
4607 2862 600
Reposted from0 0 via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl