Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

wonderwall
19:48
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:46
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
wonderwall
19:45
2630 88d2
wonderwall
19:45
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viasleepingsickness sleepingsickness
wonderwall
19:44
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth viaromantycznosc romantycznosc
wonderwall
19:43
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
wonderwall
19:41
3862 f26b 600
Reposted from0 0 vialiliowadusza liliowadusza
wonderwall
19:41
1175 dbdb
wonderwall
19:40
7612 8a3f
Reposted fromlamprophony lamprophony viaToshi Toshi
wonderwall
19:38
19:36
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
wonderwall
19:35
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaeazyi eazyi
wonderwall
19:33
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M vialittlefool littlefool
wonderwall
19:33

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11.

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

wonderwall
19:30
Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał.
Reposted fromlabellavita labellavita vialittlefool littlefool
wonderwall
19:30
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:29
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:25
7888 f0ba
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaToshi Toshi
wonderwall
19:25
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viaToshi Toshi
19:24
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl