Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

wonderwall
14:04
5277 ec55
13:59
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
wonderwall
13:58
2426 d4e8 600

July 16 2017

14:10
wonderwall
14:09
1543 d69c
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawickednancy wickednancy
wonderwall
14:07
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viawickednancy wickednancy

July 15 2017

wonderwall
19:59
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaucieknijmi ucieknijmi
wonderwall
19:59
wonderwall
19:59
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaucieknijmi ucieknijmi
wonderwall
19:58
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
wonderwall
19:56
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viacynamon cynamon
wonderwall
19:55
0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viacynamon cynamon
19:54
2741 0fb7 600
Reposted fromtosiaa tosiaa viacynamon cynamon

July 09 2017

wonderwall
17:18
8288 24e8 600
Reposted fromspring-flow spring-flow viaribsyss ribsyss
wonderwall
17:18
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaribsyss ribsyss
wonderwall
17:14
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viastarryeyed starryeyed
wonderwall
17:12
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
wonderwall
17:12
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viastarryeyed starryeyed
wonderwall
09:45
7461 2c7e 600
stpam
Reposted fromuoun uoun viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
09:44
9097 0609 600

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl