Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

wonderwall
21:36
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viaID ID
wonderwall
21:23

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
wonderwall
21:22
21:22
5775 27c6 600
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
wonderwall
21:20
7771 1566 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viacynamon cynamon
wonderwall
21:20
4071 1cb7 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viacynamon cynamon
21:19
wonderwall
21:19
7275 615d 600
Reposted fromspring-flow spring-flow viacynamon cynamon
wonderwall
21:19
8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacynamon cynamon
21:19
8665 0d7e 600
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viacynamon cynamon
wonderwall
21:16
wonderwall
21:16
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
21:15
21:15
2383 b3d1
Reposted fromfreakish freakish vialiliowadusza liliowadusza
wonderwall
21:14
8038 ebf2
Reposted fromstylte stylte viasleepingsickness sleepingsickness
wonderwall
21:14

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
21:12
wonderwall
21:12
6600 7311 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
21:12
21:12
1121 46a1
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl