Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

wonderwall
11:36
9987 b28c
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viamyceline myceline
wonderwall
11:35
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów

June 25 2017

wonderwall
09:27
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
09:25
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viasleepingsickness sleepingsickness

June 24 2017

wonderwall
14:01
5548 13c5
Reposted fromspring-flow spring-flow viaToshi Toshi
wonderwall
14:01
8516 90cd 600
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
wonderwall
14:01
8518 67f9 600
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
wonderwall
14:00
8534 cb9c 600
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
wonderwall
13:56
6245 e07f
Reposted frompesy pesy viasleepingsickness sleepingsickness
wonderwall
13:55
4182 d42b 600
wonderwall
13:53
wonderwall
13:53
5002 6bdb
13:52
13:50
2144 e75c 600
13:49
wonderwall
13:46
9120 e90c 600
wonderwall
13:46
6902 4ce2
Reposted fromfosgen fosgen viasleepingsickness sleepingsickness
13:44
2307 17f4

louiselamour:

Madam Moll, Gangster from The Late 20’s with her M1928 Thompson in front of a bank safe she just robbed…

wonderwall
13:43
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
wonderwall
13:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl