Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

wonderwall
13:42

June 18 2017

wonderwall
20:48
6133 b857
Reposted fromspring-flow spring-flow viaribsyss ribsyss
wonderwall
20:48
5548 13c5
Reposted fromspring-flow spring-flow viaribsyss ribsyss
wonderwall
20:48
2426 d4e8 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaribsyss ribsyss
wonderwall
20:47
5855 6ba4 600
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaribsyss ribsyss
wonderwall
20:46
3027 c759 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viaribsyss ribsyss
wonderwall
20:42
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamyceline myceline
wonderwall
20:39
wonderwall
20:00
PRZERWA-TETMAJER!
Reposted frombanitka banitka viamyceline myceline
wonderwall
14:29
Żyjemy dwoma życiami. Tym, które widzą inni. I tym, w którym jesteśmy sami
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viafreeway freeway
14:27
wonderwall
14:26
Tę wąską, czarną gumkę, którą ściąga włosy,
w nocy nosi na ręce, żeby nie zginęła,
jej nocne obyczaje są zaskakujące,
długo by można na ten temat.

Wyjechała, lecz wróci i niech wraca ciągle,
niech ciągle powracają jej popołudniowe,
poranne i wieczorne obyczaje, znowu
mam życie, ona mi je robi.
— Świetliki, O.
wonderwall
14:25

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
14:23
6849 6c2b
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaRozaa Rozaa
wonderwall
14:23
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaRozaa Rozaa
14:21
5010 2ea2 600
Reposted fromtosiaa tosiaa viaucieknijmi ucieknijmi

June 17 2017

17:44
0774 77d0 600

noeliaandres:

you don’t know me.

instagram   /noeliaandres

wonderwall
17:44
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
wonderwall
17:42
wonderwall
17:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl