Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

wonderwall
22:00
wonderwall
22:00
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittlefool littlefool
21:58
*Najkrótszy wiersz o miłości.
Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
—  Piotr Tokarz (via salon-odurzonych)
wonderwall
21:55

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viaeazyi eazyi
wonderwall
21:54
8009 db37
Reposted frompolciak polciak vialonelypassenger lonelypassenger
wonderwall
21:54
wonderwall
21:54
2887 886f 600
Reposted fromdusix dusix vialonelypassenger lonelypassenger
wonderwall
21:54
2716 5e71
Reposted fromanaa anaa vialonelypassenger lonelypassenger
21:54
wonderwall
21:54
8936 7883
wonderwall
21:53
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova vialonelypassenger lonelypassenger

June 12 2017

wonderwall
17:08
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka vialittlefool littlefool
wonderwall
17:08
0564 c690
Reposted frompiehus piehus vialittlefool littlefool
wonderwall
17:07
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
17:07
5069 a8df

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viaunmadebeds unmadebeds
17:06
3955 3c32 600
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaunmadebeds unmadebeds
17:06
17:05

June 10 2017

wonderwall
18:57
2209 78e5
Amelie
wonderwall
18:53
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl