Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

wonderwall
20:13
8574 6c3d 600
Anna Ciarkowska
wonderwall
20:13
8298 a101 600
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
20:12
Nie po to mam serce, żeby mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
20:12
4714 4b7b 600
Reposted fromallblack allblack viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
20:12
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena vialonelypassenger lonelypassenger
20:11
3408 aa5d 600

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial vialonelypassenger lonelypassenger
wonderwall
20:10
Reposted fromDennkost Dennkost viaostatni ostatni
wonderwall
20:09
0521 084e
.
Reposted fromcarmenluna carmenluna viahereyes hereyes
wonderwall
20:07
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
wonderwall
20:07

Na porannej pościeli 
Zapach perfum
Jakby przez noc wyrosło 
Białe pole konwalii

Ciebie już nie ma 
Całe są tylko oczy 
Osobno fragment biodra
I stopa

Gdyż nie ma większej rzeźni 
Niż pamięć

Reposted fromzolusiowo zolusiowo via12czerwca 12czerwca
wonderwall
20:04
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
wonderwall
20:04
wonderwall
20:02
20:01
2255 59cd 600
Reposted fromink ink via12czerwca 12czerwca
wonderwall
20:01

Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych.

— Piotr Adamczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger via12czerwca 12czerwca
wonderwall
19:59
Nie powinieneś się zniechęcać tylko dlatego, że nie zawsze jest pięknie.
— Jonathan Franzen
wonderwall
19:20
4041 48ce 600
Mario De Biasi. Milan, 1953
wonderwall
19:20
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viasleepingsickness sleepingsickness
wonderwall
19:19
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
— Moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
wonderwall
19:19
2348 5409
Reposted fromdailylife dailylife via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl