Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

wonderwall
12:24
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaToshi Toshi
wonderwall
12:23
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaToshi Toshi
wonderwall
12:23
Reposted fromshakeme shakeme viaToshi Toshi
wonderwall
12:22
6434 0c0c 600
Reposted fromnyaako nyaako viakillthemwithsmile killthemwithsmile
wonderwall
12:22
9493 e379

September 08 2019

wonderwall
15:55
0055 b020 600
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
15:55
9984 4a6b
Reposted frommartinini martinini via12czerwca 12czerwca
wonderwall
15:55
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
wonderwall
15:55
8298 a101 600
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi via12czerwca 12czerwca

August 15 2019

wonderwall
14:58
wonderwall
14:57
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
wonderwall
14:57
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
— takbardzoprawda

August 09 2019

wonderwall
21:12
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:12
4329 9664 600
Retro Fleksja
Reposted fromEmisja Emisja via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:11
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:11
6740 d80a 600
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:11
5754 0e64 600
Reposted fromteijakool teijakool vialiliowadusza liliowadusza
21:10
7599 bb82
Reposted frombun bun vialiliowadusza liliowadusza
wonderwall
20:34
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
wonderwall
20:33
3052 b605
Reposted frommisza misza vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl