Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

wonderwall
19:36
wonderwall
19:36
2741 5048 600
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
wonderwall
19:35
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
wonderwall
19:34
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...).
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromrefuge refuge viagdziejestola gdziejestola
wonderwall
19:34
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
wonderwall
19:33

''Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.''

Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viagdziejestola gdziejestola
wonderwall
19:33
4175 a6e5 600
wonderwall
19:31
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
wonderwall
19:30
8332 2291
19:30
wonderwall
19:29
Nigdy więcej nie wyrządzę sobie krzywdy czekania na coś, co ma się nie wydarzyć.
— misanthropy.soup.io
Reposted frommisanthropy misanthropy viagdziejestola gdziejestola
wonderwall
19:29
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
19:29
1796 f941
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
wonderwall
19:28
wonderwall
19:26
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.

~Marek Hłasko
— true story!!
wonderwall
19:26
wonderwall
19:24
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viacynamon cynamon
19:24
0826 617a 600
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viacynamon cynamon
19:23
7076 7e0d 600
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viacynamon cynamon
wonderwall
19:23
7393 4de2
Reposted fromthebelljar thebelljar viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl