Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

wonderwall
21:09
6963 ab74

Chiński krzaczek
- gdy pragniesz kogoś tak mocno,
że jednym dniem tęsknoty wypełniasz trzy lata jesieni
Reposted fromEmisja Emisja vialonelypassenger lonelypassenger
wonderwall
21:08
7026 252c

November 29 2017

wonderwall
22:19
2268 7452
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaostatni ostatni
wonderwall
22:19
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtacisza tacisza viasleepingsickness sleepingsickness
wonderwall
22:19
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
wonderwall
22:17
Reposted frombluuu bluuu viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
22:17
4601 5ef7
Reposted fromdusielecc dusielecc vialittlefool littlefool
wonderwall
22:17
8249 2cd7 600
Reposted fromoll oll viaToshi Toshi
wonderwall
22:16
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viakillthemwithsmile killthemwithsmile
wonderwall
22:15
2098 0828
Reposted fromhysterie hysterie viaprzemeksic przemeksic

November 25 2017

20:25
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
20:25
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
20:24
4536 349a 600
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
20:24
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viaprzemeksic przemeksic
wonderwall
20:22
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaprzemeksic przemeksic

November 20 2017

wonderwall
18:09
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
18:07
8474 bc25
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunsuitable unsuitable
wonderwall
18:05
7026 252c
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaunsuitable unsuitable
wonderwall
17:57
wonderwall
17:52
2003 4762
Reposted fromprzemeksic przemeksic viabemygod bemygod
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl