Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

wonderwall
19:57
8583 bbd4 600
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee via12czerwca 12czerwca
19:56
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaToshi Toshi
wonderwall
19:55
3384 4b84
Reposted fromcynamonn cynamonn viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:54
0821 6c81 600
Reposted fromnyaako nyaako viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:47
0821 6c81 600
Reposted fromnyaako nyaako viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:47
7607 d7a7 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:46
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:45
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak via12czerwca 12czerwca

November 03 2019

wonderwall
22:12
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
wonderwall
22:11
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viahereyes hereyes
wonderwall
22:10
Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam.
— Pratchett, Muzyka duszy
Reposted frommgv4 mgv4 viarzzkropka rzzkropka
22:10
wonderwall
22:10
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viahereyes hereyes
22:07

October 26 2019

wonderwall
21:48
7251 fb66 600
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:47
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
Reposted fromCrossroademon Crossroademon viahereyes hereyes
wonderwall
21:47
3223 3f38 600
Reposted from4777727772 4777727772 viahereyes hereyes
wonderwall
21:46
9443 5abd
Reposted fromaammaazing aammaazing viahereyes hereyes
wonderwall
21:46
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viahereyes hereyes
wonderwall
21:44
4859 8222
Reposted fromzupabananowa zupabananowa via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl