Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

wonderwall
21:25
6710 4460
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
wonderwall
21:23
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaostatni ostatni

July 10 2019

wonderwall
18:58
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki via12czerwca 12czerwca
wonderwall
18:58
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
wonderwall
18:58
popatrz jak pięknie ludzie się mijają
choć byli sobie przeznaczeni
nikt nie jest dość kochany i nie kocha dosyć
— julia hartwig
wonderwall
18:54
6247 8069 600
Reposted fromslodziak slodziak via12czerwca 12czerwca
wonderwall
18:46
Twoje oczy mają w sobie coś co sprawia że chce się w nie spojrzeć... 
A twoja osobowośća sprawia że zawsze będzie się o tobie pamiętać... 
Reposted fromShinaako Shinaako via12czerwca 12czerwca
wonderwall
18:46
wonderwall
18:45
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viakillthemwithsmile killthemwithsmile
wonderwall
18:45
9971 fc18
Reposted fromnyaako nyaako viakillthemwithsmile killthemwithsmile
wonderwall
18:45

July 09 2019

wonderwall
16:03
5351 e768 600
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaToshi Toshi

July 07 2019

wonderwall
01:16
9281 96a3 600
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vialiliowadusza liliowadusza
wonderwall
01:16
Reposted fromdreamadream dreamadream vialiliowadusza liliowadusza
wonderwall
01:15
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
wonderwall
01:15
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro via12czerwca 12czerwca
wonderwall
01:13
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
wonderwall
01:13
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith vialonelypassenger lonelypassenger
wonderwall
01:11
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia via12czerwca 12czerwca

July 02 2019

wonderwall
19:19
Zrobiłabym wszystko, by pozostać jego teraźniejszością.
— Colleen Hoover - Maybe Someday
Reposted fromsouvenirs souvenirs via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl