Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

wonderwall
21:09
1006 5784
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacynamon cynamon
wonderwall
21:09
3630 4913
Reposted fromkrzysk krzysk viacynamon cynamon
wonderwall
21:09
8182 d5cc
Reposted fromretro-girl retro-girl viacynamon cynamon
wonderwall
21:08
8759 bd5c
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacynamon cynamon
wonderwall
19:31
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
wonderwall
17:51
17:48
2900 20b2 600
17:43
wonderwall
17:39
7143 f838
M. Świetlicki
wonderwall
17:39

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
wonderwall
17:38
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viamorningcoffeelover morningcoffeelover
wonderwall
17:37
wonderwall
17:34
wonderwall
17:34
7812 f21a 600
Reposted fromznikajac znikajac viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
17:33
Reposted fromciarka ciarka viasleepingsickness sleepingsickness
wonderwall
17:33
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
wonderwall
17:31
8688 795f
17:30
5935 154b 600

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

wonderwall
17:30
wonderwall
17:29
7521 75f1
Mariusz Hermanowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl