Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

wonderwall
21:56
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...” ”
— Tadeusz Różewicz
21:08
6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamyceline myceline
21:07
wonderwall
21:03
Spojrzenie kobiety często mówi to czego nie są w stanie wypowiedzieć jej usta.
21:03
1096 4673
wonderwall
21:03
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
wonderwall
20:57
2224 dbbd 600
wonderwall
20:57
20:56
wonderwall
20:56
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialeksandra leksandra
wonderwall
20:55
6371 3db5 600
Reposted fromlydjav lydjav vialeksandra leksandra
wonderwall
20:54
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viamy-world-my-space my-world-my-space
wonderwall
20:53
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viabreatheslow123 breatheslow123
wonderwall
20:52
12:32
2327 5b5b 600
Reposted fromblutelf blutelf viavoine voine
12:30
9941 c7e8 600
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viapeasorela peasorela
wonderwall
12:29
8126 40da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
wonderwall
12:29
Reposted fromkattrina kattrina viainsanelife insanelife
wonderwall
12:28
5514 bdac 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanelife insanelife
wonderwall
12:27
5637 d023
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl