Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

00:03
2806 be36 600
00:02
1826 45cc
wonderwall
00:02
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
00:02
8304 9c07 600
modus operandi
Reposted fromgravediggan gravediggan viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
00:01
9415 ca5c
Reposted fromspecific-humor specific-humor viarzzkropka rzzkropka
00:01
2430 272d 600
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
00:01
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
00:01
9418 1d03
Reposted fromshar17666 shar17666 viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
00:00
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittlefool littlefool
wonderwall
00:00

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie vialittlefool littlefool

March 15 2017

wonderwall
23:05
Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie.
Reposted frommefir mefir vialonelypassenger lonelypassenger
wonderwall
23:03
Kochać kogoś znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.
— François Mauriac
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
23:02
23:02
7131 79a4 600

the-night-picture-collector:

The Return of the Mona Lisa to the Louvre after the War, Paris, 1945

Reposted fromrichardgecko richardgecko viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
23:02
2110 fc02
Reposted fromrevalie revalie viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
23:01
W moim innym świecie możemy gadać do rana. I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania. I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania. I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas.
— Pezet - W moim świecie
Reposted frombelievee believee viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
23:01
Reposted frombluuu bluuu viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
23:00
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
22:49
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
22:49
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl