Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

wonderwall
19:48
"Moja cykliczność jawy i snu nie ma nic wspólnego z dobą."
— Miron Białoszewski, Tajny dziennik
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaavooid avooid
wonderwall
19:48
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
wonderwall
19:42
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
wonderwall
19:41
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
wonderwall
19:41
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
wonderwall
19:38
4417 40e7 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viachlodnawdowa chlodnawdowa
wonderwall
19:37
3568 9a6f
Reposted fromluron luron vialaluna laluna
wonderwall
19:37
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahardbitch hardbitch
wonderwall
19:36
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:36
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Marks Somow
Reposted fromaletodelio aletodelio viarzzkropka rzzkropka
19:36
0932 2afb 600
Reposted frommexicola mexicola viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:35
I on tak szeptał mi to do ucha, a ja ze łzami w oczach zakochiwałam się w nim coraz bardziej. W takich momentach chciałam być dla niego wszystkim.
— Janusz Leon Wiśniewski, ZESPOŁY NAPIĘĆ
Reposted fromperseweracje perseweracje viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
19:35

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł

March 15 2018

wonderwall
21:34
wonderwall
21:34
wonderwall
21:31
6936 b787 600
Reposted fromparafina parafina viarzzkropka rzzkropka
wonderwall
21:30
the way they leave tells you everything
— milk and honey
wonderwall
21:30
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją.
— Jacek Walkiewicz
wonderwall
21:30
8012 3d78 600
wonderwall
21:29
4538 f78d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl